Oversæt hele hjemmesider

Har du brug for at få oversat en side, kan du gøre dette ved hjælp af Google.

Når du skal have oversat en side, går du ind på Google.dk

Så klikker du på de 4 firkanter øverst til højre. Der fremkommer nu en slags undermenu.
Nederst på undermenuen står der Mere klik på denne

translate1

Den viser nu side to, hvor der står Oversæt. Klik på denne og du kommer ind i oversættelses delen af Google.

translate2

Åbn et nyt vindue/faneblad og find den side frem, du gerne vil have oversat. Kopier nu adresse linjen. Dette gør du ved at markere (med musen) hele adresse linjen og så klik på Ctrl og C knapperne på samme tid.

Gå tilbage til Google oversæt vinduet/fanebladet.

translate3

Indsæt nu adresselinjen til venstre ved at klikke i det tomme felt først. Herefter klikker du på Ctrl og V knapperne på samme tid.

Til højre vises nu den samme adresselinje.
Inden I gør mere så skal I sikre jer, at Til venstre at Engelsk er markeret (hvis det er en engelsk hjemmeside, ellers vælg det sprog, siden er på, ved at klikke på pil nedad i venstre side) og i højre side sikrer I jer, at Dansk er markeret (hvis I vil have oversat det til dansk, ellers vælg det sprog, I vil have oversat til, ved at klikke på pil nedad i højre side).

translate4